Scoop it! as an innovative alternative to social media

10 Jun

As technology development is taking over the globe in the last decades, it is notorious the impact it has on the way of gathering, collecting, organizing and displaying information relevant to a particular topic or area of interest. This is where the information management tool Scoop.it appears.

The aim of this review is to understand what Scoop.it is, what the main contributions of this tool are taking in account other social media methods, and then I will come up with some conclusions as well as I’ll mention the advantages and disadvantages I have found while testing this content curation tool.

scoopit

 

Scoop.it is a very useful tool for recruiting information on topics that are of interest. Furthermore, businesses can make big profit of Scoop.it because they can customize it for their specific branding needs according to their strategic plan. It appears as a tool that combines big data semantic technology and human curation to organize the web into a more relevant and reliable place.

As it has many advantageous aspects about its use, Scoop.It attracted more than 75 million people during its first 18 months (it was launched on November 2011). The headquarters of the enterprise is located in San Francisco (California), with offices in Toulouse, France.

Scoop.it! is a curation service that allows users to gather information about a topic of interest and display it all on one main page, where all articles appear. The tool also integrates immediately with other social media networks such as Twitter and Facebook, allowing users to share with the click of a button.

share-1 (1)

Scoop.It provides a completely different experience. Here you have a video that explains on what consists the performance of Scoop.It as a social factor and the advantages it has: http://www.youtube.com/watch?v=Bnr6QKKcsII.

If you constantly browse the web looking for all the best content about a topic that you like, then Scoop.It is made for you. It is a better more effective solution by scooping in a topic. The process is very simple:

 1. Firstly, it necessary to choose a topic and scoop across the web. It is the system itself who suggests you content that you may like or is related to the previous-chosen topic.
 2. Then you, as a user, have the chance to select the best scoops and edit the information given there.
 3. In the same way, users can also grab the pages they like any time they surf on the Web.
 4. With few clicks, you can create your own web page about your favourite topic. Finally, if needed, there is also the possibility to share it in other social media networks: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Mail, Pinterest, and Global Miling.

When I started to use it I rapidly realised it was going to be easy to use it. That’s what Scoop.It does for us, it helps in making the process of gathering and analayzing data easier for users. First of all, when signing up on the platform, it supprised me positively the fact that you can enter with your current and active Facebook or Twitter account.

But the real power of this tool is the benefit that enterprises could gain by taking advantage of the possibilities that Scoop.It offers. It fulfills the need that a growing number of people and companies have to publish content in an efficient and impacting way. By combining a big data semantic technology that assists them in finding relevant content with a very simple publishing platform. In other words, it is one of the most innovative social tools because it assures companies to know how show their expertise, develop their online visibility, enrich their blogs or web sites, save time managing their social media channels and build their communities of interests (related to a certain topic).

References:

Anuncios

Sexu eta genero rolak egungo gizartean

25 Jun

Asier Gonzalez eta María Ramos

Ikasketa Kulturalak I

 

 

Sarrera:

 

Talde soziala izateko behar den lehen baldintza, identitatea da. Zer da talde soziala? Pertsona talde batek, talde sozial modura kontsideratua izateko, aditzera eman behar du, nor den edo nor ordezkatzen duen eta babesten dituen interesak zeintzuk diren, era horretara bere identitatea definituz.

Hortaz, gakoa taldearen definizioan datza, definizioa sozialki esanguratsua izango baita; eta kultura horretako partaideei begira, hauek ulertu ahal izango duten definizioa izan beharko da.

Bere osatze-prozesuan taldea betetzera behartua dagoen bigarren printzipioa oposaketarena da, izan ere, aurkakotasun edo oposaketarik gabeko talde sozialik ez da ezagutzen egun. Beste modu batera esanda, “talde sozial” terminoa, identitatearen definizioaz gain, aurkakotasuna ere definitzen duen taldeari ematen zaio, oposaketarik gabokoa dena instituzionaltzat jotzen delarik.

Bestalde, talde berezi baten interesak ordezkatzen duen taldea izan arren, denon izenean onartu beharko liratekeen balore eta errealitate unibertsalen izenean lan egiten duela baieztatzen du talde sozial orok.

Proiektu honen bidez, eta orain arte esandakoarekin bat, argi ikusi dugu kultura baten barnean balore-aldaketa eman dadin, baloreen arteko ordenaz gain hauen arteko hierarkiaren aldaketa eskatzen dela. Emakumeen (genero eta sexu) kasuari dagokionez, hona hemen bada, gaiaren hasiera gisa, 1963.ko urtarrilaren 15ean Amerikako Emakumeen Biltzarraren amaieran F. Castro-k esandako hitzak:

“Emakumeen eskubideez eztabaidatzen dugunean, emakumeen itxaropenez gogoetatzen dugunean, berehala ohartzen gara, Ameriketako emakumeen eskubideak erdietsiko ez direla –ez haurraren eskubideak ezta emaztearenak ere-, iraultzarik ematen ez den bitartean. Izan ere, amerikar emakumeak bizi duen munduaren baitan iraultzailea izan behar du, halabeharrez.”

Beste aldetik, norbanakoaren rol soziala arau ezberdinez osatutakoa da. Eta arau hauetara makurtzen dira talde naiz komunitate baten funtzio bereziren bat betetzen duten banakoen ekintzak. Adituek diotenez, zentzu honetan, desberdinketa prozesu hau edozein pertsona taldetan gertatzen dela baiezta daiteke, talde txikienean ere betetzen den prozesua izaki, hau da, indibiduoen artean desberdinketaren fenomenoa ezinbestean agertzen dela.

Oro har, desbiderapena gizarteak orokorrean zilegiztatzen ez dituen ereduetara jotzen duten pertsonak dira, talde marginal batek eratu ohi dituen ereduetara zuzenduta daudenak, halaber. Gainera, ez da ahaztu behar, familia kapitalistaren ereduak kultura moderno honen kontraesanak isladatzen dituela, zeren emakumearen eta gizonaren arteko berdintasunik ez baitago.

 

Gizarte modernoen ezaugarriak, komunikazio modu berriak eta kultura aniztasuna.

Gizarte modernoen gorakada soziala modu egokian ulertu ahal izateko, beharrezkoa da garaian garaiko hedabideen garapena eta inpaktua aztertzea, analizatzea. Hedabideen izaera mediatikoa aldakorra izan da historiaren joanean, egokitu egin dena garaiko beharretara; eta egokitze prozesu horren bitartez, bere isla utzi du gizartean bertan. Baina komunikazioaren garapenean zerbait komun ikusten baldin badugu, lehen begiratu batean ez bada ere, hau da: medioek konpromiso estu eta zuzena eduki dutela mundo modernoko helburu eta era desberdineko erakundeekin. Hedabideen aldaketa oso loturik egon da instituzioen aldaketekin ere.

Hedabide hauen gorakada geldiezinak, eta hauek gizarte publikoan jokatzen duten eginkizun gero eta garrantzitsuagoak, gizarte-harreman garatuagoak sortzen lagundu izan du, etengabe. Denboraren joanean, nola besteekiko harremanak bideratzen zein norberaren buruarekikoak zehazten lagundu izan dute hedabideek.

Gaur egun, gizarte guztietan gizakiek oinarri sinbolikoko edukiak eta informazioak sortu,, ekoitzi eta elkartrukatzen dituzte; gizakiaren keinuek, berba-lengoaiak edo egungo sare digitalek eduki sinbolikoak sortu, gorde eta igortzeko sistema desberdin eta osagarriak dira. Gizarte-harreman hauetan, sinboloen txandaketa hori elkarbizitzarako oinarri komunikatibo zentrala da.

Globalizatutako mundo berri honetan, komunikazioak aztura kultural eta sozial berriak jarri ditu abian lau bazterretan. Baina, ba al dakigu benetan zein den komunikazio-enpresen kontzentrazioak kultura aniztasunean izan dezakeen eragina? Zer jarrera hartu behar du komunikazio publikoaren profesionalak kultura inperialismoa deritzon horren aurrean?  Hori dela eta, interesgarria da oso abiapuntu honetatik kultura aniztasunaren barnean sartzea, hala nola, hedabideen jarduna aztertzea kultura inperialismoaren baitan eta nolako inpaktua duen talde minorizatuetan eta bazterkerian.

Gizakiok interesa daukagu beste kulturak ezagutzeko eta prozesu hori guztiz garrantzitsua da bizi garen mundu aurreratu eta estandarizatu honetan. Besteen kulturak ezagutzetik jakin dezakegu beste norbanakoen munduaz duten kontzepzioa zernolakoa den, eta horren bidez, harremana zein komunikazioa nabarmenki errazten da. Fenomeno hauek guztiak ekarri dute herrien arteko hurbiltasun fisiko eta intelektuala gero eta handiagoa izatea; herrien eta pertsonen arteko desberdintasunak ezin baitira urruntasunaren ikuspuntutik kontenplatu.

Komunikazioaren esparrutik ari gara hurbiltzen kultura aniztasunera. Abiapuntu gisa onartu beharra dago, komunikazio bera zaildu egin dela ekintza hontan parte hartu behar duen balizko kolektibitatearen heterogeneotasuna handitu den heinean. Europa bizia kultura adierazpen askotarikoen lekua da, eta hala izan da beti. Baina orain adierazpen horiek inoiz baino azalerago ote dauden susmoa gero eta hedatuago dago. Agintari europarrek, ordea, gogor dihardute integrazio ekonomiko-politikoaren bidetik; baina, jarduera bateratzaile horrek lekurik utziko al dio kultura eta nortasun aniztasunari? Pentsatu al da inoiz ea lekurik ote den kolektibitate txikientzako? Galdera hauei buruzko gogoeta derrigorrezkoa da; izan ere, Europan aztura politiko, sozial, erlijioso, generoko eta hizkuntzako desberdinak daude bizirik, monarkiak eta errepublikak daude, kristauak, musulmanak eta agnostikoak; pobreak eta aberatsak, hizkuntza lehenetsiak eta baztertuak…

Globalizazioa modan dagoen garai honetan, norberaren herriaren aldeko apostua, agian, inoiz baino beharrezkoagoa izan daiteke. Nazio edota identitateak desagertu behar ote dute batasun supraestatalen izenean? Ez ote dira bateragarriak handiak eta txikiak?.

Nazioa garaiotarako eta etorkizunerako proiektu komuna izatea nahi baldin bada, gaurko dinamika globalaren baitan, lekua egin beharko zaio bizimodu lokalari. Estatuak merkatu zabaletan daude sartuta. Merkatu hauek euren menpe hartzen dituzte estatuak; kasurik onenean, estatu bera monokulturala denean (gaur egin ia ezinezkoa den arren) kulturtasun monolitiko hori bera ere arriskuan egon daiteke, merkatu globalaren eraginez.

Globalizazio eta interkonexio kulturalak komunikazioa ulertzeko modu berriak inposatzen ditu. Eskolan, hedabideetan, kaleetan eta egunerokotasun gordinenean  bizi da kultura aniztasuna. Kultura aniztasuna bere horretan onartzen ez den heinean, desberdintasuna onartzen ez den heinean, bazterkeria emango da; bazterkeriatik arrazakeriarako jauziak ez baitute zertan handiak izan: bazterkeria politikoa, soziala, kulturala eta guk gehiago jardundakoa: genero-bazterkeria. Beharrezkoa da talde nagusi edota maioritarioak minoritarioa kontuan hartzea.

Hori dela eta, Gerd Baumann ikertzailearen teorian oinarrituz, etorkizunean kultura anitz bat eraikitzeko arau edota printzipio batzuk proposatzen ditugu:

 1. 1.      Nazio-estatu modernoen eraberritzea funtsezkoa da, izan ere, sarritan honen eraikuntza problematikoa suertatu da, kultura ezberdinen ikuspuntutik erreparatuz.
 2. 2.      Nazio, etnia, erlijio eta nortasunak dinamikoak dira, hau da, etengabe kontaktuan dabiltza elkarrekin.
 3. 3.      Nazio, etnia, erlijio eta nortasunen arteko berdintasuna bermatzeko, ezinbestekoa da administrazioek herritartasun irekiagoak ezartzea.
 4. 4.      Era berean, gizarte zibilak berek bultzatu egin beharko luke nazio ezberdinen arteko harremana, batik bat, kulturen, erlijioen eta generoen arteako.
 5. 5.      Azken finean, gizarte zientziek esparruak ireki behar dituzte giza talde desberdinen arteko harremanak ahalbidetu ahal izateko. Kulturen arteko talka saihesteko, nazioen arteko talka ekiditeko, eta hizkuntzen arteko ezberdintasunak baztertzeko, giza taldeak ukipenean dauden kolektibo ugari gisa tratatu behar dituzte ikertzaileek.

Kultura eta inperialismoa (mass media): genero-rolak

Inperialismoaz sarri hitz egin ohi da gizarte zientzietan, jakina den bezala, aurpegi asko ditu; alde batetik, ekonomikoa, non sistema kapitalistak ekonomia ulertzeko dituen azturak eta eredu baztertzaileak mundo osora hedatu nahi diren; bestetik, politikoa, formazko demokraziak munduan hartu duen zilegitasunari erreparatzen diona; genero-inperialismoa, gizonezkoaren irudi boteretsua agertzen zaigunean emakumearen aurrean, etab.

Baina kultura inperialismoari buruz hitz egiten dugunean, nabarmena da bat datorrela gazteen ezagutza euren gizartearen ordenamendu juridiko-politikoarekin, bertako klase-ertain eta agintari-klaseen kultura, gizarte, erlijio eta politika ereduarekin. Kultura mota hau produktu mediatikoen bidez zabaltzen da, mass media izenekoen bidez. Azkenean, talde gutxi batzuek ezagutza guztientzako eredu moduan hedatzeari deritzogu kultura inperialismoa; hau, genero-banaketaz, arraza borrokaz eta gizarte klaseez baliatzen da bere hegemonia ezarri eta inposatzeko. Hegemonia honen aurrean generoen jarrerak aztertuko ditugu, maskulinitate eta feminitate kontzeptuak azalduz, identitate sexuala eta genero identitatearen arteko ezberdintasunak ikertuz eta rol “sexualaren” desagerpena defendituz.

Dimentsio bakarreko egitura jasotzen duen maskulinitatearen eta feminitatearen eredu klasikoak, bakarra eta bipolarra den jarraipena aldarrikatzen du, sexuen oinarri biologikoan erreparatzen duelarik. Ikuspegi klasiko honen ildotik errealitate formagabekoa da, eta zatitua (atomizatua) dagoela bermatzen da. Era berean, argudio bera erabiliz, maskulinitatea eta feminitatea bi zati ezberdin bezala agertzen dira, elkarri kontrajarriak daudenak. Horrela, subjektua jarraipen honen puntu batean kokatzen da, nondik bi termino hauek bi dimentsio ezberdinetan kokatzen dituen. Beraz, eredu klasiko honek baieztatzen du oreka eta heldutasun pertsonala emango dela, sexu bakoitzari dagozkion ezaugarri propioak bereganatzen diren neurrian.

1960ko hamarkadan, “genero rola”-k zuen dimentsio bipolarra kritikatu zen, maskulinitatearen eta feminitatearen arteko independentzia azalduz (Blok, 1973; Spence, Helmreic eta Stapp, 1975). Gainera, dimentsio hauek independienteak eta ortogonalak izan daitezkeenez, subjektuak bi dimentsioen jabetza har dezake, hauek autonomoak baitira.

Eredu klasikoari kontrajarriz, genero-rolaren orientabide berriak ordea, karakteristika biak beharrezkotzat jotzen ditu pertsonaren psikologi moldaera egokirako. Horrenbestez, bi ezaugarrien arteko harmoniak, jokamolde aldetik, zabaltasun handiagoa sortuko luke pertsonarengan, eta, inguruarekiko harremanari dagokionez, egokiera hobea bermatuko zuen.

Identitate sexualari buruz ari garenean, bereizgarri genetikoez mintzo gara, hau da, XX edo XY kromosomez. Karakteristika hauen banatzearen arabera sortzen da norbanakoa, emakumearen edo gizonaren itxura fisikoa eraman dezakeen pertsona.

Honi dagokion baliokide soziala generoa da, eta bertan dauden bi kategoria sexualetan emakumea eta gizona) oinarrituriko egituraz arduratzen da. Honela, sexuak emakume eta gizon dimentsioak biltzen ditu; eta generoa, berriz, maskulinitate eta feminitate dimentsioen arabera definitzen da. Gure aburuz, identitate sexuala honakoa litzateke: nork bere irudiari kasu eginez pertsonak osotzen duen judizioa. Era berean, judizioa bereizgarri biologikoetan errotzen da. Aitzitik, generoaren identitatea autosailkapenez burutzen den judizioa litzateke, hotts, gizon eta emakumea izatea, beti ere historian zehar kategoria hauek ulertuak izan diren bezala.

Bestalde, androginiaren teoria psikologikoak estereotipo sexualen arteko aurkakotasun bipolarra ukatzen du errotik. Androginiaren psikologia “desbideratu” deituraz izendatzen diren pertsonen errehabilitazioaren aldekoa da, eta bertan aipatutako pertsonak ez dira identitate seualen talde batera edo bestera soilik egokitzen. Aztertutakoak eredu berdinaren ikuspegiak dira, hau da, identitate pertsonala kategoria nagusiena dela esan nahi da. Rol sexualaren ezaugarriak ondokoak dira:

–          Sexuak bereizten dituen tasunak.

–          Estereotipotzat kontsideratutako karakteristikak. Lenney-en aburuz, hauek sexuak desberdintzen dituen ezaugarriak lirateke.

 

Deaux eta Kite-ren “generoari dagozkion sinesmen normatiboen sistemak”

Teoria honen aurrean, Deaux eta Kite azaltzen dira eta “generoari dagozkion sinesmen normatiboen sistemak” terminopean definitzen dituzte errepresentazio amankomunen multzoak. Ezaugarriak honako hauek dira: komunitateko pertsona kopuru nagusi batek ibiltzea eta baloreak zein judizioak isladatzea.

Generoaren eredu-sistema honen baitan, maskulinoa handinahia dela definitzen da, indartsua, konpetitiboa, autosufizientea, segurua, boteretsua, etab. Aldiz, identitate sozial femeninoa menperakorra da, indargabea, hunkikorra, ulerkorra, eta abar (Etxeberria, 1991; Deaux eta Kite, 1987). Genero identitatearen osaketan sexuaz ditugun estereotipo sozialak gureganatzen ditugu, “ni”-an txertatuz. Osaketa hontan, pertsonak bere itxurara barneratzen ditu estereotipo sexualak, kategorizazio eta ezberdinketa sozialen prozesuei esker. Eta, horrela lantzen da, bakoitzak bere buruaz duen informazio bildu eta antolatzen duen kognizio-egitura. Linville-k 1982. Urtean zioenarekin bat, genero identitate egituren konplexutasunean banakoaren desberdintasunak daude.

Egoera guzti honi irtenbide bat eman nahian, Enpar Pineda agertzen zaigu, “Feminismoaren proposamen askatzaileak. Ezkerrarentzat desafioa” hitzaldian esan zuenez, ezkerrak, gaur egun, arazo honen konplexutasun handiaz jabetu beharko luke. Izan ere, benetan emakumeok talde soial homogeneoa osatzen al dugu? Generoa beste hainbat faktore baino garrantzitsuagoa al da? Bestelakoak ote dira emakumearen kontzientzia soziala baldintzatzen duten faktoreak?

Diferentziaren diskurtsoak eta praktikak berezi egiten ditu batetik, maskulinoa eta bestetik, femeninoa, elkarri kontrajarrita baleude bezala. Emakume izatea unformizatzen du diferentziaren feminismoak , zeren genero femeninoaren pertenentzia soilik hartzen baitu kontutan. Planteamendu honek, berriz, ahaztu egiten du daude praktikak eta identitate sozialak oso konplexuak direla, zerikusirik duten faktoreak hainbat direlako.

Beraz, egun “genero” kontzeptua erabili ordez, bestelako kategoria zabalagoak behar dira, errealitatea osotasunean ikertu ahal izateko. Desberdintasunek egoera desberdinen aurrean nola jokatzen duten azaltzerakoan (gizon zein emakumeen artean), “genero” kategoriak ez du askorik balio. Maila zabalagoak behar ditugu gizarteetan, emakumearen berri ematen dituzzten egitura sozialak, kulturalak eta psikologikoak argitara ekartzeko.

SHOP STRATEGY POST: FHS

14 Dic

Wouldn’t you want to have your hair perfectly straightened, without having it frizzy? Here you have the solution!!

Vans, Off-The-Wall!

10 Dic

Vans is a very well-known brand, which bases its production on clothing, footwear and accessories for skating. It was started up in 1966, in California, by two brothers, Paul Van Doren and James Van Doren, who opened up their first ever store, so that the Vans dream was born.

vans.ce

Vans

As a consequence, they created The VanDoren Rubber Company that was unique in manufacturing shoes and selling them directly to the public.  Even if at first they were only selling their products in the nearby of California, in some years the brand expanded so much that it became known worldwide

This popularity was mainly created and achieved due to the slip-on shoes, which now are known as “Authentic”. In ten years, they

Slip On shoes

Slip On shoes

had already sold about 3 millions of these kind of footwear. Later on, as they saw the incredible success, they started to think about new upcoming ideas, to keep developing their business.

After focusing on the creation, production and selling of shoes, the brand started to see the market as a wide range of new possibilities. That’s why they also begin to create different clothes, both for women and men, that were mainly related to skating. Moreover, a new line of product was opened too, with a segmentation based on accesories. Thanks to this initiative, Vans as a brand, became very attractive to many people from all over the world.

Nowadays, this business’ situation cannot be better: many products for women, men, boys and girls, such as clothing for snowboarding, skating, bmx riding… Also, a wide open range of shoes, as they have many new shoe styles:vanss

 1. Sneakers
 2. Hi&Mid-Top Sneakers
 3. Slip-ons
 4. Skate shoes
 5. Surf shoes
 6. Boat shoes
 7. Canvas shoes
 8. Leather shoes
 9. Suede shoes
 10. Winter Shoes

Among all these categories, there are special names for each shoe, but I am going to name the ones that are more relevant and famous: Old-Skool, Chukka-Low, TNT 5, Classic Slip-Ons, Era and Authentic shoes.

All these improvements come together with the new possibility of shopping online, which is revolutionizing the market of clothing in general. Therefore, this new way of manufacturing has helped to improve dramatically their sales, mainly outside the United Stated, in which they used to have more benefits. This means that their market has opened until it reached Europe in these last years, and for Europeans Vans is a business that has turned into an appealing trademark.

Nowadays, we can say that instead of being only a brand, Vans has become a way of life.

References: 

Blogging up to the mark

13 Nov
     Nowadays, the use of Internet is spreading and becoming almost necessary worldwide for any kind of communication. This new ways of speech gives us the right to show our opinion and point of view without being striken out. However, as Tim O’Reilly suggests, we must follow a series of measures to help the improvement of our behaviour in the blogging world, which can otherwise be called Code Of Conduct.
Imagen Sigue leyendo

my twitter counter!

1 Nov

Twitter Counter for @MariaRb24

a try with the #twittercounter application in my blog!

Imagen

beautiful..

30 Oct

The Perfume – Patrick Süskind

26 Oct

The Perfume – Patrick Süskind

A PDF version of the well-known book The Perfume. 

welcome to my site!

24 Oct

This blog was made for my web communication tools class.

Hello world!

24 Oct

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

regina marin

The greatest WordPress.com site in all the land!

igorwct1213

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

pedrowct1213

The greatest WordPress.com site in all the land!

Miss Yaxi

Follow Me, Koala!

Maitane

Welcome to my blog!

Leila Rakib

Managing Information and data

Nerea Mugica

This is my WCT12/13 class blog, but sometimes I also post personal stuff. Enjoy :)

josebareisla

My blog for Web Communication Systems

sandrasanblog

The greatest WordPress.com site in all the land!

javierperezIM1314

The greatest WordPress.com site in all the land!